Vstupní lékařské prohlídky

22.08.2020

 V poslední době se často po ukončení náboru potkávám se situací, kdy se odsouvá nástup, protože nejsou volné termíny na vstupní lékařské prohlídky.

Lékařů či zařízení poskytujících pracovně lékařské služby není dostatek a termíny jsou pak dlouhé.

Bavím se o náboru/nástupu pracovníků do výrobních pozic, kde je třeba nástup ihned nebo co nejdříve, tj, v řádech dní, max - 1 týden.  Často ale řešíme s klienty situaci, kdy je to 2 a více týdnů.

Někteří klienti už situaci řeší tím, že mají uzavřenou smlouvu s více poskytovateli a budoucího kolegu posílají tam, kde dostanou termín co nejdříve. Někteří zaměstnavatelé i risknou nástup bez prohlídky a dodělávají nástup dodatečně.

Už vůbec nemluvím o specializovaných vyšetřeních jako je oční, audio, apod. Pokud je tento typ prohlídky třeba, čeká se ještě déle.

 Máte také takovou zkušenost?

Více o náležitostech pracovnělákařských služeb naleznete přehledně na https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/pracovnelekarska-pece/325-pracovnelekarska-pece